Danh mục sản phẩm

Tin tức bất động sản

Đề xuất sửa đổi nhiều nội dung của Luật Đất đai

  13/07/2019 16:51:00

Có hiệu lực từ ngày 1.7.2014, Luật Đất đai 2013 so với Luật Đất đai 2003 có nhiều điểm mới, quy định cụ thể các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, cũng như công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tuy nhiên, sau 4 năm triển khai thực hiện, luật này đã bộc lộ một số bất cập, thiếu đồng bộ, cần phải sớm sửa đổi...

Xem thêm
Hotline: 0978 949 439